Vandemoortele Spaarprogramma

Deelname

 • Door deelname aan het Spaarprogramma (hierna ook de “Actie”) gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden en verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring.
 • Het Spaarprogramma is niet geldig in combinatie met andere acties en of aanbiedingen.
 • Vandemoortele medewerkers, groothandels, hoofdkantoren en een aantal specifieke klanten zijn uitgesloten van deelname.
 • De Actie is uitsluitend geldig in Nederland en van toepassing op de op de actiewebsite geselecteerde Vandemoortele producten die in Nederland gekocht zijn.
 • De spaarpunten kunnen tot en met 31 december 2023 gespaard worden. Verzilveren van de punten kan tot en met 31 januari 2024. Hierna vervallen de spaarpunten van het voorgaande jaar.
 • Sparen voor nieuw saldo start eventueel  op 1 februari 2024. Klanten zullen over de eventuele herstart per mail tijdig geïnformeerd worden.

 

Verwerking van (persoons-)gegevens

 • Vandemoortele Europe NV, Nederlandse Branche, gevestigd te Zeewolde, 3899 AA aan de Handelsweg 1, KvK-nummer 77720237,  hierna vermeld als Organisator, gebruikt de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring. Facturen worden door de dienstverlener Hokra BV, gevestigd te Noordeloos, 4225 SH aan de Vort 5, KvK-nummer 23086692 (hierna ook “Verwerker”) beoordeeld. De Verwerker zal de voor deze Actie benodigde gegevens verwerken zoals beschreven in de privacyverklaring. De Organisator heeft geen inzage in de factuur, en krijgt enkel de aangekochte producten (waar punten mee kunnen worden gespaard) te zien.

 

Spelregels

 • Hoe werkt de Actie:  
  • Registreer je via de actiewebsite (www.vandemoortelespaaractie.com) (hierna “Actiewebsite”) en ontvang de eerste gratis spaarpunten via je Nederlandse vertegenwoordiger bij een minimale bestelling van € 50,-.
  • Bij aankoop van de geselecteerde Vandemoortele producten kun je nu punten sparen. Selecteer in het drop down menu welke producten je hebt gekocht inclusief de aantallen. Per product is een toegewezen aantal punten. Dit wordt zichtbaar bij de selectie van het product en het invoeren van het aantal. Upload je factuur en je spaarpunten worden automatisch bijgeschreven.
  • Heb je voldoende punten gespaard? Dan kun je een mooi cadeau uitzoeken. Van blue tooth speaker tot aan een dagje Efteling. Selecteer jouw cadeau, plaats het in je winkelwagen en bestel.
  • Zodra je puntensaldo is goedgekeurd wordt je cadeau in de meeste gevallen binnen twee weken verstuurd. Je wordt hier per mail over bericht.
 • De facturen moeten via de Actiewebsite worden geüpload en de gegevens van het bedrijf en aangekochte producten moeten hierbij goed zichtbaar zijn. De deelnemer wordt gevraagd om zaken die niet relevant zijn en wel op de factuur vermeld staan onleesbaar te maken vóór uploaden.
 • De Actie geldt alleen voor alle producten van de Organisator die op de Actiewebsite getoond worden. Andere Vandemoortele producten zijn uitgesloten.
 • Het assortiment producten waarmee door aankoop voor punten gespaard kan worden is aan wijzigingen onderhevig. De Organisator behoudt het recht om de cadeaus en producten te allen tijde en op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om regelmatig de betrokken webpagina te bekijken.
 • Deelnemers dienen de juiste gegevens aan te leveren, onvolledige of onjuiste gegevens worden niet in behandeling genomen.
 • Bij twijfel over de echtheid van de gegevens is de Organisator gemachtigd om de punten niet toe te kennen of de deelnemer uit te sluiten van de Actie.
 • De facturen kunnen niet per post worden opgestuurd.
 • De gespaarde spaarpunten vervallen op 31 januari na het spaarjaar.
 • De cadeaus kunnen bij voldoende punten direct worden besteld. De deelnemer hoeft niet tot het einde van de Actie te wachten om het cadeau te bestellen. OP = OP.
 • Bestellingen van cadeaus worden na controle uitgevoerd. De Organisator is gerechtigd de verstrekte punten te annuleren indien blijkt dat de deelnemer hier geen recht op had.
 • Puntentoekenning wordt, na controle, in de meeste gevallen binnen 5 werkdagen uitgevoerd.
 • De spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden uitbetaald.
 • De spaarpunten kunnen enkel op de specifieke Actiewebsite worden gebruikt
 • De cadeaus zullen in de meeste gevallen binnen 2 weken per post of per mail (indien van toepassing) aan de deelnemer worden verzonden naar het opgegeven adres.
 • Het versturen van cadeaus naar een postbus is niet mogelijk.
 • Indien een cadeau niet kan worden geleverd, zal de  deelnemer hierover geïnformeerd worden.
 • De Organisator is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in kleur of type van de getoonde cadeaus evenals typfouten of verkeerde weergave van puntentoekenning op deelnemende producten of cadeaus.
 • Voor de cadeaus geldt OP = OP!

 

Rechten en vrijwaring Organisator

 • De Organisator behoudt zicht tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de cadeaus en/of deelnemende producten van de Actie te wijzigen, zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk zal zijn.
 • Als de meegedeelde gegevens van de deelnemer niet correct blijken te zijn, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De Organisator is in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade of kosten die op enige andere wijze verband houden met deze Actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - de door haar, uitgekeerde cadeaus; het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de cadeaus of deelnemende producten; het onrechtmatig gebruik van de systemen van de Organisator door een derde.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in gemaakt promotiemateriaal.
 • De Organisator verleent geen enkele garantie voor de door haar uit te keren cadeaus.

 

Gegevens Spaarprogramma

 • Vandemoortele Europe NV, Nederlandse branche is de Organisator van het spaarprogramma. Hokra BV is een dienstverlener van de Organisator en wordt ingeschakeld om voor de uitvoering van de activiteiten rondom de Actie.
 • Voor vragen rondom de Actie kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens van de Hokra klantenservice:
 • E:
 • T: 0183 – 58 74 14

 

Spaarpunten

De gespaarde punten kun je ten alle tijden vinden als je bent ingelogd op de Actiewebsite.

 

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 • Op deze Actie en al hetgeen daarmee verband houdt, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen met betrekking tot deze Actie of al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen, indien deze niet minnelijk kunnen worden opgelost, aan de bevoegde rechter van de maatschappelijke zetel van de Organisator worden voorgelegd.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/privacyverklaring Cookie instellingen